Cyber Security for Control Systems (CS2): een ervaren organisatie

CS2 is een kennisintensieve, leveranciersonafhankelijke solution provider van cyber security gerelateerde consultancy diensten met een onderscheidende focus op operationele systemen.

Als onderdeel van Croonwolter&dros heeft CS2 de afgelopen jaren een omvangrijk trackrecord opgebouwd in het cyberveilig en weerbaar maken van omgevingen en objecten binnen de branches Utiliteit, Overheid, Infra, Industrie, Energie en Water.

CS2 ISO 27001 gecertificeerd. Aan de hand van de diverse normenkaders, zoals IEC 62443, ISO 27001, Cybersecurity Implementatierichtlijn objecten Rijkswaterstaat (CSIR 1.4) en de Baseline Informatiebeveiliging Overheden (BIO) maken we samen met u de juiste keuzes voor een weerbare organisatie!

Waarom is Cybersecurity zo belangrijk?

In deze video vertellen Erik van Noort, Manager CS2 en Jos van Veluw, Consultant Cybersecurity for Control Systems & Privacy Officer over ons werk en het belang van Cybersecurity voor technische installaties binnen een object of een project.

Deze video is gemaakt op initiatief van Wij Techniek voor Trendfiles: een platform met onderzoeken en analyses die relevant zijn voor de technische installatiebranche.

ISO 27001 gecertificeerd

CS2 is ISO 27001 gecertificeerd en al haar werkzaamheden en adviezen zijn gebaseerd op twee cruciale securitynormen: de ISO 27001 en IEC 62443.

Download hier ons certificaat:

Lid Cyberveilig Nederland!

CS2 is lid van de vereniging ‘Cyberveilig Nederland’. Als lid van Cyberveilig NL conformeert CS2 zich aan de door hun geldende beginselen en regels van de gedragscode. Deze regels en beginselen hebben onder andere betrekking op het leveren van cybersecurity-diensten van hoge kwaliteit, het voldoen aan de van toepassing zijnde wetgeving, waaronder de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) en het actief waarborgen van het kennisniveau van haar medewerkers ten aanzien van het cybersecuritydomein.

Klik hier voor de verwijzing naar de website van Cyberveilig Nederland.

Link Cybersecuritybeeld

Jaarlijks wordt het Cybersecuritybeeld door het NCSC en NCTV vastgesteld, een rapport dat inzicht biedt in dreigingen, belangen en weerbaarheid ten aanzien van cybersecurity in relatie tot de nationale veiligheid.

Klik hier om het Cybersecurity beeld Nederland van dit jaar te lezen.