Security assessment

Door ontwikkelingen als ‘Smart Industrie’ en ‘Internet of Things’ zien wij een toename van de kwetsbaarheid van ‘Industrial Automation and Control’ systemen (IACS) en Operationele Techniek (OT). Het is dan ook goed hier aandacht aan te besteden en uw weerbaarheid te verhogen om cyberverstoringen zo goed mogelijk te voorkomen.

Een van de maatregelen die u als organisatie kunt nemen is het regelmatig uitvoeren van een security test. Zodoende verkrijgt u een beter securitybeeld van uw organisatie, weet u waar verbetering mogelijk is en wat mogelijk gecompromitteerd kan worden.

Vulnerability scan: inzicht in kwetsbaarheden

De security test van CS2 betreft een Vulnerabillity scan. Deze scan controleert, aan de hand van een zeer uitgebreide dynamische database, op bekende kwetsbaarheden (vulnerabilities) in servers, clients en overige apparatuur. Denk daarbij aan ontbrekende updates en security patches, zwakke securityconfiguraties en wachtwoorden en -protocollen. De scan laat ook zien welke communicatiepoorten er open staan.

Mits regelmatig uitgevoerd (min. 2x per jaar), stelt de scan u in staat actie te ondernemen op de uitkomst om de mate van kwetsbaarheid laag te houden.

Door de weerbaarheid van uw ICT-systemen te verhogen, vermindert u de kans op cyberverstoringen.

Uitvoering scan en rapportage

De CS2-vulnerability scan kan op elk moment uitgevoerd worden en afhankelijk van de scope, omvang en voorbereidingen neemt een scan 1-2 dagen in beslag.

Het uitvoeren van de CS2 vulnerability scan gaat volledig in samenwerking met u als opdrachtgever en levert een rapportage op die met u wordt doorgesproken. Met dit overzicht heeft u inzicht in de kwetsbaarheden van uw systemen en kunt u de juiste beveiligingsmaatregelen nemen.

Vul hier ons contactformulier in