Verschil tussen IT en OT

CS2 richt zich op de operationele systemen, ook wel de Operationele Techniek (OT) genoemd

De IT en de OT hebben ten opzichte van elkaar tegengestelde belangen. De OT omvat het sturen en beheren van industriële processen middels hard- en software systemen. Waar de IT zich voornamelijk richt op het waarborgen van de vertrouwelijkheid van informatie, richt de OT zich voornamelijk op de beschikbaarheid en integriteit van systemen. In het OT domein is continuïteit van de processen van belang, deze kunnen niet worden gestopt of onderbroken zonder grote gevolgen.